Na stronie:

Inna Kontener morski 40 magazynowy

Kontener morski 40 magazynowy

Netto

12 900 PLN 

faktura VAT

 • 2005r.
 • 0 mth
 • przyczepa
 • pod kontener
 • AKL63YQ8

Inna Kontener morski 40HC magazynowy

Kontener morski 40HC magazynowy

Netto

14 900 PLN 

faktura VAT

 • 2008r.
 • 0 mth
 • przyczepa
 • pod kontener
 • AKL63YK2
  • 1
.